Dankort + VISA/Dankort VISA Electron Mastercard VISA JCB American Express Diners MobilePay

Fortrydelsesformular

Fortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
 
Til Design og handelshuset
Højsagervej 2
6920 Videbæk
Kontakt: bettina@designoghandelshuset.dk
 
 
Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer


  _______________________________________________________________


 
Bestilt den _______________modtaget den _______________________


Ordre nummer  _______________________________


Hvis pengene skal reur til køber - sæt kryds her : ___________________


Pengene skal retur på anden konto - Skriv regstreringnummer og kontonummer herunder:


Reg nr. ___________________     Kontonummer._________________________


Forbrugerens underskrift __________________________________


Dato


 
Officielle noter
1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 304, side 64, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF, EF-Tidende 2002, L 271, side 16.