Dankort + VISA/Dankort VISA Electron Mastercard VISA JCB American Express Diners MobilePay

Fortrydelsesformular

Fortrydelsesret:

Hvis Køber fortryder sit køb skal Køber meddele det til Design og handelshuset inden for 90 dage efter varen er modtaget samt afsende det købte senest 14 dage efter at køber har kontaktet Design og handelshuset. Dette gælder dog ikke gavekurv med specialiteter, da fortrydelse retten på disse produkter er 14 dage. 


Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse.

Ved returnering er det Købers ansvar at varen ankommer uskadt retur til Design og handelshuset og det er kunden der betaler fragtomkostningerne ved returnering. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse.
Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen. Du skal dog selv afholde de direkte udgifter der er forbundet med at varen kommer retur til os.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg til private og heller ikke varer solgt til virksomheder.


Du mister din fortrydelsesret, hvis du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige hensyn ikke er egnet til at blive returneret.

Der er ingen fortrydelsesret på følgende varer ifølge § 18 - se nedenstående

§ 18. Forbrugeren kan træde tilbage fra aftalen (fortrydelsesret) i overensstemmelse med reglerne i dette kapitel ved aftaler om fjernsalg og ved aftaler indgået uden for den erhvervsdrivendes forretningssted.

Stk. 2. Reglerne i dette kapitel gælder ikke for

3) levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

 4) levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

5) levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

7) levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,


Varens stand, når du sender den tilbage:

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

 

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage. Hvis varen er værdiforringet, fratrækker vi det beløb, du hæfter for.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (det gælder dog ikke ekstra leveringsomkostninger i de tilfælde, hvor du har valgt en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.

Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, med mindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Varen sendes til:

Design og handelshuset

Højsagervej 2

6920 Videbæk

Vi modtager kun pakker, som sendes direkte til adressen.

 

Fortrydelsesformular
(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)
 
Til Design og handelshuset
Højsagervej 2
6920 Videbæk
Kontakt: bettina@designoghandelshuset.dk
 
 
Jeg/vi meddeler herved, at jeg/vi ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores købsaftale om følgende varer


  _______________________________________________________________


 
Bestilt den _______________modtaget den _______________________


Ordre nummer  _______________________________


Hvis pengene skal reur til køber - sæt kryds her : ___________________


Pengene skal retur på anden konto - Skriv regstreringnummer og kontonummer herunder:


Reg nr. ___________________     Kontonummer._________________________


Forbrugerens underskrift __________________________________


Dato


 
Officielle noter
1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF, EU-Tidende 2011, nr. L 304, side 64, og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF, EF-Tidende 2002, L 271, side 16.